Abonilo

Se vi intencas aboni jaran paperan dumonatan alsendon de Literatura Foiro, vi povas referenci al la ĉi-suba tabelo.
Post la pago, bonvolu informi [email protected], indikante viajn nomon, adreson por alsendo, landon kaj abonjaron.

Eblas aboni aŭ aĉeti varojn ankaŭ per PayPal, sendante la monon al la adreso de la kasisto:

https://www.paypal.me/giordanoalessio97

aŭ per RR-kodo:

Bonvolu dum la pago nepre indiki:

- en la kazo de jara abono al LF, "Abono LF jaro, via kompleta nomo, adreso kaj lando";

- en la kazo de aliaj varoj, "Varo, via kompleta nomo, adreso kaj lando";Kontaktu la administrejon de LF ĉe [email protected] por konfirmo.
Ĉiuj prezoj inkluzivas la sendon per ordinara poŝto al la adreso indikita dum la pago.